حدیث از معصومین 

مرتبه
تاریخ : جمعه 12 اسفند 1390
تَنزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ
ترجمه : این قرآنى است كه از سوى خداوند عزیز و رحیم نازل شده .
تكیه روى «عزیز بودن » خداوند براى بیان قدرت او بر چنین كتاب بزرگ شكست ناپذیرى است كه در تمام طول اعصار و قرون به صورت یك معجزه جاویدان باقى مى ماند، و هیچ قدرتى نمى تواند عظمت آن را از صفحه دلها محو كند.
و تكیه روى «رحیمیت » خداوند براى بیان این حقیقت است كه رحمت او ایجاب كرده كه چنین نعمت بزرگى را در اختیار انسانها بگذارد.
و اینكه در آخر خدا را به دو صفت عزت و رحمت ستوده براى اشاره به این معنا است كه او قاهرى است كه مقهور كسى واقع نمى شود، غالبى است كه از كسى شكست نمى خورد، پس اعراض اعراض كنندگان از عبودیتش او را عاجز، و انكار منكرین خدایى اش ، و تكذیب تكذیب كنندگان آیاتش ، او را ذلیل نمى سازد،
و او براى هركس كه تابع ذكر (قرآن ) شود، و به غیب از او خشیت داشته باشد، داراى رحمتى واسع است ، اما نه براى اینكه از پیروى آنان و ایمانشان به غیب استفاده كند، بلكه براى اینكه آنان را به سوى آنچه مایه كمال و سعادتشان است هدایت فرماید. پس او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن بر او نازل كرده ، قرآن حكیم ، تا مردم را انذار كند، و در نتیجه كلمه عذاب بر بعضى ، و كلمه رحمت بر بعضى دیگر مسلم شود.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سوره یس،  تفسیر، 
ارسال توسط علی قربانی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 اسفند 1390
إِنَّك لَمِنَ الْمُرْسلِینَ(3) عَلى صِرَطٍ مُّستَقِیمٍ(4)
ترجمه : كه تو قطعا از رسولان (خداوند) هستى(3) و بر طریقى مستقیم (4) .
این آیه چیزى را كه سوگند آیه قبل ( والقرآن الحکیم ) به خاطر آن بوده است بازگو مى كند، مى فرماید: « مسلما تو از رسولان خداوند هستى » (انك لمن المرسلین ).
« رسالتى كه تواءم با حقیقت است و بودن تو بر صراط مستقیم » (على صراط مستقیم ). و توصیف « صراط » به استقامت ، به منظور توضیح بوده ، و گرنه در معناى خود كلمه صراط استقامت خوابیده ، چون صراط به معناى راه روشن و مستقیم است ، و مراد از « صراط مستقیم  » آن طریقى است كه : عابر خود را به سوى خدا مى رساند، یعنى به سعادت انسانى اش كه مساوى است با قرب به خدا و كمال عبودیت .


به نقل از تفسیر نمونه و المیزان
طبقه بندی: سوره یس،  تفسیر، 
ارسال توسط علی قربانی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 27 بهمن 1390
( والقرآن الحکیم ) (2)

ترجمه : یعنی : سوگند به قرآن حكیم .
تفسیر آیه (2) از سوره یس : به دنبال این حروف مقطعه - همانند بسیارى از سوره هائى كه با حروف مقطعه آغاز شده - سخن از قرآن مجید به میان مى آورد ، منتها در اینجا به آن سوگند یاد كرده و مى گوید «سوگند به قرآن حكیم » ( و القرآن الحكیم ).
خداى تعالى در این آیه به قرآن حكیم سوگند مى خورد بر اینكه رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) از مرسلین است . و اگر قرآن را به وصف حكیم توصیف كرد، براى این است كه حكمت در آن جاى گرفته ، و حكمت عبارت است از معارف حقیقى و فروعات آن ، از شرایع و عبرتها و مواعظ.
جالب اینكه «قرآن » را به « حكیم » توصیف مى كند، در حالى كه حكمت معمولا صفت شخص زنده و عاقل است ، گوئى قرآن را موجودى زنده و عاقل و رهبر و پیشوا معرفى مى كند كه مى تواند درهاى حكمت را به روى انسانها بگشاید، و به صراط مستقیمى كه در آیات بعد به آن اشاره كرده راهنمائى كند.
البته خداوند نیازى به سوگند ندارد، ولى سوگندهاى قرآن همواره داراى دو فایده مهم است : نخست تاكید روى مطلب ، و دیگر بیان عظمت چیزى كه به آن سوگند یاد مى شود، زیرا هیچكس به موجودات كم ارزش سوگند یاد نمى كند.

منبع :
به نقل از تفسیر نمونه و تفسیر المیزانطبقه بندی: تفسیر،  سوره یس، 
برچسب ها: مرسلین " حقیقت " طراط " القران " مستقیم " کمال " عبودیت " نمونه " المیزان "رسالت "،
ارسال توسط علی قربانی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 بهمن 1390
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
یس (1)
این سوره همانند 28 سوره دیگر قرآن مجید با حروف مقطعه آغاز مى شود (یا و سین ).
در خصوص حروف مقطعه سوره یس تفسیرهاى دیگرى وجود دارد:
از جمله اینكه : این كلمه مركب از «یا » (حرف ندا ) و « سین » یعنى شخص پیامبر اسلام است ، و به این ترتیب پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) را براى بیان مطالب بعد مخاطب مى سازد.
در احادیث مختلفى نیز آمده است كه این كلمه یكى از نامهاى پیغمبر گرامى اسلام است .
دیگر اینكه مخاطب در اینجا انسان است « سین » اشاره به او است ، ولى این احتمال با آیات بعد سازگار نیست ، زیرا در این آیات روى سخن تنها به پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) است .
لذا در روایتى از امام صادق (علیهالسلام ) مى خوانیم كه فرمود: « یس» اسم رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) و دلیل بر این مطلب قول خداوند تعالى است که می فرماید : « إِنَّك لَمِنَ الْمُرْسلِینَ » : یعنی تو از مرسلین و بر صراط مستقیم هستى . (1)
منبع :
1 ـ نور الثقلین جلد 4 صفحه 375 ـ تفسیر نمونه تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 316
طبقه بندی: تفسیر،  سوره یس، 
برچسب ها: یس " پیامبر " اسلام "روایت " آیه " حدیث " امام صادق " دلیل " خداوند "اسم " مرسلین"صراط"مستقیم" شخص " مطالب " انسان " دلیل " مجید "،
ارسال توسط علی قربانی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 بهمن 1390
سوره «یس » به گواهى احادیث متعددى كه در این زمینه وارد شده یكى از مهمترین سوره هاى قرآنى است ، به گونه اى كه در احادیث به عنوان قلب قرآن نامیده شده است .
در حدیثى از پیامبر اسلام مى خوانیم :
ان لكل شى ء قلبا و قلب القرآن یس : «هر چیز قلبى دارد و قلب قرآن یس است »!.
در حدیثى از امام صادق (علیهالسلام ) نیز همین معنى آمده است و در ذیل آن مى افزاید: « هر كس ‍آن را در روز پیش از آنكه غروب شود بخواند در تمام طول روز محفوظ و پر روزى خواهد بود، و هر كس آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مامور مى كند كه او را از هر شیطان رجیم و هر آفتى حفظ كنند...» و به دنبال آن فضائل مهم دیگرى نیز بیان مى فرماید.
باز در حدیثى از پیامبر می خوانیم كه فرمود : « سوره یس در تورات به عنوان عمومیت آفرین نامیده شده ، سؤ ال شد از چه رو به آن عمومیت آفرین گفته مى شود ؟ فرمود: به خاطر اینكه كسى كه همدم و همنشین این سوره باشد او را مشمول تمام خیر دنیا و آخرت مى كند...».ادامه مطلب
طبقه بندی: تفسیر،  سوره یس، 
برچسب ها: فضیلت " قلب " قلب قرآن " خداوند " هزار " فرشته " عمومیت " روز" محفوظ"،
ارسال توسط علی قربانی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 13 بهمن 1390
بسم الله الرحمن الرحیم
این سوره در مكه نازل شده و 83 آیه دارد
محتواى سوره « یس »
این سوره در « مكه » نازل شده است ، بنا براین محتواى آن از نظر كلى همان محتواى عمومى سوره هاى مكى است كه از توحید و معاد و وحى و قرآن و انذار و بشارت سخن مى گوید ، در این سوره چهار بخش عمده مخصوصا دیده مى شود:
1 - نخست سخن از رسالت پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم ) و قرآن مجید و هدف از نزول این كتاب بزرگ آسمانى و گروندگان به آن است و تا آیه یازده آن را ادامه مى دهد.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سوره یس،  تفسیر، 
برچسب ها: تفسیر " قرآن " کریم " قرآن کریم " سوره " یس " پیغمبر " معصومین " رسالت " پیامبر اسلام "که " کتاب " بزرگ " آسمان،
ارسال توسط علی قربانی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic